1. ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

     Σκήτη του Αγίου Δημητρίου. Ευρίσκεται μισή ώρα δυτικά της μονής. Σήμερα επισκευάζεται και αναπαλαιώνεται (Επίσκεψις 14\6\2009) και δεν κατοικείται από  μοναχούς. Ο κυριακός ναός τοιχογραφήθηκε το 1755. Στη βιβλιοθήκη σώζονται 73 χειρόγραφα. Γύρω από τη Σκήτη και σε μικρή απόσταση, απ αυτήν, υπάρχουν αρκετές καλύβες.